Elda rätt är lönsamt och hållbart

Dagens eldstäder är mycket effektiva. Modern teknologi gör det möjligt att inte elda lika hårt för att få ut lika mycket värme ur eldstaden.  Följer du råden ovan blir din...

Uppdaterad den
Elda rätt är lönsamt och hållbart

Förbränningen är effektivare med mindre vedåtgång, sot och CO-utsläpp som följd. Det är en mycket positiv utveckling. Det som sätter begränsningen för hur effektiv förbränningen blir är veden. Vilken ved man eldar med, den kvalitet och fuktighet som den har vid förbränningen är de avgörande faktorerna för hur mycket energi som kan frigöras. Därför bör du beakta följande när du eldar:

  • Använd en modern och effektiv eldstad.
  • Använd bok, ek, rönn eller björk, som gärna legat minst ett år.
  • Använd ved som håller en luftfuktighet på 15-20 procent. Varken mer eller mindre.
  • Stoppa inte in för mycket ved i eldstaden. En brasa ska brinna med 2 kg ved i timmen. Det är ungefär 3 st normalstora vedklabbar (längd 30 cm).
  • Bland gärna lövved med barrved för bästa förbränning. Eldar du med ek bör du definitivt blanda med annat vedslag.
  • Se till att elden får mycket luft från början.
  • Ha minst två klabbar när du tänder.