Om kökspannan har kokat... Vad gör man då?

Uppdaterad den
Om kökspannan har kokat... Vad gör man då?

Det är inte vanligt att Wamslers kökspannor kokar, men det händer när strömmen går och inte nödvändiga säkerhetssystem som kylslinga, laddningspaket och nödströmsaggregat är installerade. När pannan kokat börjar pannan oftast att läcka, dragregulator ev. termometer och manometer upphör att fungera. 

I de allra flesta fall behöver dragregulator, packning samt dykrör bytas ut.

 delar för kökspannan