Här är våra tips

1

Planera

Att installera en kökspanna är mer omfattande än vad man tror. Dessutom är varje installation unik. Därför är det viktigt att du planerar noga innan du ger dig ett projekt som kan komma att få stor påverkan på säväl din fastighet som din plånbok. Utgå exempelvis alltid ifrån en tänkt budget och justera den efter att du vinner ny kunskap. Samla in din på fastighet och dina förutsättningar. Vilka behov är det vattenburna systemet ämnade att täcka? Hur stor effekt ska du kunna ta ut och till vilken kostnad? När ska du sätta igång ditt projekt och hur länge kan det pågå? Om det tar tid och påverkar din värmeförsörjning under tiden, hur ska du kompensera för detta? Det är många frågor som ska besvaras så börja därför i god tid.

2

Engagera

För att säkerställa att ditt projekt lever upp till din förväntningar bör du engagera kompetenta medarbetare. Se till att du engagerar en VVS:are med erfarenhet och kunskap om fastbränslepannor i vattenburna system. En sådan person bör kunna bidra till att driftsätta och fintrimma din installation, samt vara behjälpligt i servicerärenden även lång tid efter att projektet färdigställts.
Även den som säljer komponenter till ditt system bör vara kompetenta med god produktkännedom och med möjligheter att ge support och reservdelar vid behov.

3

Investera

En installation av en kökspanna kommer att kosta en del. Själva pannan är oftast endast halva kostnaden. Resten är kostnader för komponenter som laddnigspaket, ackumulatortank, termostater, rör och arbete. När du väl ska investera, gör det klokt genom att utvärdera leverantörerna, jämför pris/prestanda mellan de föreslagna lösningarna, och inte minst se till att det finns support och reservdelar till din lösning.

Lycka till!

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation!