Vår policy din trygghet

I denna policy kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

När du handlar i någon av våra kanaler (butik, e-handel, telefon) eller lämnar in ett supportärende till oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, kortuppgifter och i vissa fall även personnummer. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data när du besöker våra digitalkanaler t.ex. IP-adress och cookieinformation. Du kan läsa mer om hur vi hanterar cookies här.
Personuppgifter som samlas in av AB Hans Forsman kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga åtaganden.

 

Varför behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in av oss kommer behandlas för följande ändamål:
1. För att vi skall kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
2. För att vi skall kommunicera med dig via kundservice och i våra konton på sociala medier.
3. För marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring via e-post.
4. För att behandla din betalning, förhindra eller upptäcka bedrägerier.
5. För att ta fram statistik, analysera och förbättra våra kanaler och dess tjänster.
De juridiska grunderna för att samla in och behandla dina personuppgifter.

 

Uppfyllande av avtal

Insamling av dina personuppgifter kan vara nödvändigt för att fullgöra det avtal vi slutit med dig. T.ex. för att kunna utföra leverans av en vara, behandla eventuella returer, reklamationer samt upprätthålla eventuella garantier.

 

Rättmätiga intressen

Vi kan använda dina personuppgifter för våra rättmätiga intressen. T.ex. marknadsföra oss mot besökare i våra kanaler eller ett intresse att utveckla våra kanaler.

 

Samtycke

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta detta från dig i förväg.

 

Säkerhet

AB Hans Forsman vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehöriga.
AB Hans Forsman kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra uppgifter t.ex. drift av IT-system, betallösningar eller hjälp med marknadsföring. Detta kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter, dessa tecknar då ett avtal med oss för att hålla en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
AB Hans Forsman kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. Polis om det rör utredning av brott.


Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära ut de personuppgifter som behandlas om dig, att få eventuella felaktiga uppgifter rättade och att vi skall sluta behandla dina personuppgifter.
Vänligen kontakta oss i sådana fall på denna e-postadress: info@hansforsman.se.
Du har även rätt att när som helst lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot personuppgiftslagstiftning.

 

Ändringar i denna policy

AB Hans Forsman kan ändra eller uppdatera denna policy när det behövs. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.hansforsman.se